Aktivity

m objektov zaradených do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok v ich postupnej obnove

OBNOVA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Spoločnosť Šprint.s.r.o., Kočice s pomocou finančnej dotácie Ministerstva kultúry SR  MK-1204/2016/1.1 vo výške 10 000 € vzkonala obnovu strešného  plášťa kaľtieľa Csákyovcov v Jaklovciach .Pri obnove  Strešného plášťa kaštieľa Csákyovcov v Jaklovciach bola vykonaná aj obnova JV priečelia kaštieľa.


Výstavba cyklotrasy -  projekt
                               
    
                                                                                                                                                                                                     
Program cezhraničnej spolupráce "Budujeme partnerstvá" tlačová správa

Byšta ,29.marca 2014 – Obec Byšta v spolupráci s vedúcim partnerom obcou Slanská Huta a hlavným cezhraničným partnerom obcou Pusztafalu na maďarskej strane ukončili projekt cezhraničnej spolupráce. Projekt s názvom „ Výstavba cezhraničnej cyklotrasy Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta“ spája tieto obce, pričom vytvára uzavretý okruh . Z kúpeľov Byšta možno prejsť do Füzérkajaty na maďarskej strane. Pokračovať možno ďalej cez Pusztafalu a jazero Izra do Slanskej Huty. Druhá alternatíva je prejsť do Breziny, odkiaľ krátkym úsekom po poľnej ceste v dĺžke 2,6 km sa môžeme vrátiť do obce a kúpeľov Byšta.
Na slovenskej strane boli vybudované dva úseky. Úsek zo Slanskej Huty až po jazero Izra môžu využívať aj in-line korčuliari pretože tento úsek bol vybudovaný s kvalitným asfaltovým povrchom. Perspektívne bude táto trasa predĺžená v pokračovaní lesnej cesty až do Slanského sedla po križovatku so štátnou cestou II. triedy č. 552. Cyklotrasa sa takto napojí na slovenskej strane na cyklotrasu Alžbeta, ktorá vedie po hrebeni Slanských vrchov až po Šimonku nad Prešovom. Na maďarskej strane pri obci Füzér je možné prejsť na cyklotrasu Rákoczi a cyklotrasu Sárospatak (Blatný Potok) – Košice.
„Cieľom prebudovania lesnej cesty na cyklotrasu v tomto úseku bolo umožniť, lepšiu komunikáciu obyvateľom z blízkych obcí na oboch stranách hranice. Počas budovania sme si iba potvrdzovali aké blízke sú rodinné vzťahy medzi obyvateľmi obce Brezina a Pusztafalu , Byšta a Füzérkajata“– povedala Mária Burčíková. Spolu s manželom Ivanom Burčíkom boli zodpovední za komunikáciu a koordináciu projektu s cezhraničnými partnermi. Riadili prípravu projektu od roku 2008. Výstavba cyklotrás na slovenskej strane prebiehala pod ich vedením ako jedna z aktivít občianskeho združenia „Ľudia a energia“, ktorého sú členmi .
„Prípravné práce sme začali už v roku 2008, proces so získaním rôznych povolení bol dosť zložitý a zdĺhavý. Problémy so získaním súhlasu majiteľov pozemkov bol poznačený prebiehajúcou kauzou „Slanské vrchy“. Ďalšie problémy súviseli so zadĺžením obce Byšta, ktoré sa podarilo prekonať až v roku 2013. Cez všetky tieto úskalia sa nám projekt po stavebnej stránke podarilo uzavrieť koncom roka 2012 a po finančnej v marci 2014“,- povedal starosta obce Andrej Beľuš.
Okruh obsahuje spolu 22 km zrekonštruovaných ciest. Ukončenie tejto časti cezhraničného projektu financovaného z Európskeho fondu rozvoja vidieka sa uskutočnilo 29.03.2014. Projekt si na slovenskej strane vyžiadal investičné náklady vo výške 598 253 €. Obec Byšta získala prostriedky vo výške 76 500 €, pričom spolufinancovala projekt čiastkou 3825 € z rozpočtu obce


Ďalšie informácie na www.cykloturistickatrasa.sk


 

Informačná tabuľa projektu na začiatku cklotrasy v Byšte 


Otvorenie cyklotrasy Byšta- Füzérkajata

V nedeľu 23.03.2014 bola oficiálne otvorená cyklotrasa Byšta - Füzérkajata. Je to záverečná etapa výstavby siete cyklotrás spájajúcich obce Slanská Huta, Brezina a Byšta s partnerskými obcami na maďarskej strane  Füzérkajata a Pusztafalu. Otvorenie sa konalo za prítomnosti starostu obce Andreja Beľuša, hlavného partnera, starostu obce Pusztafalu Dénesa Mestera, prednostu spoločného úradu v Palháze Gábora Szilágyiho a zástupcu prednostu Zoltána Oleára. Otvorenia sa zúčastnila aj cyklistická verejnosť z blízkeho okolia a Košíc. Projekt HUSK/0901/2.3.1./0272 so skráteným názvom Cyklotrasa 5 obcí riadili manželia Burčíkovci.Prestrihnutie pásky starostami obcí Byšta a PusztafaluPrezentácia z priebehu výstavby cyklotrasy na obecnom úrade v Byšte

     Hlas Gelnice, projekt
Vežové hodiny
umiestnené vo veži bývalej Gelnickej radnice, dnes Baníckeho múzea z továrne Jánosa Müllera v Budapešti boli uvedené do chodu začiatkom dvadsiateho storočia. Cieľom projektu bolo zabezpečiť ďalšiu prevádzku týchto cenných hodín pre zachovanie atmosféry baníckeho mesta, ktorými bol riadený život v priebehu minulého storočia až doteraz.
Zvony kostola Nanebovzatia Panny Márie v Gelnici pre cirkevné udalosti využívajú aj evanjelici, pretože na ich kostole zvony nie sú. Tento kostol má stavebné počiatky ešte v gotike.Cieľom projektu bolo zachytiť stav a zameranie zvonov a zvonových stolíc pre vykonanie opráv, ktoré sa dajú očakávať v budúcnosti.
Projekt „Hlas Gelnice“ , pod gesciou občianskeho združenia Ľudia a energia, vypracovali odborní spolupracovníci, Štefan Pinčák,  Mgr. Juraj Gembický, RNDr.Ivan Burčík, PhD., Ing. Arch. Igor Cziel. Implementáciu projektu riadila Mária Burčíková. Viac o projekte nájdete v brožúre „Hlas Gelnice“ umietnenej na tejto internetovej stránke v časti Dokumenty.

Projekt bol spolufinancovaný Nadačným fondom spoločnosti Telekomu Slovensko prostredníctvom Nadácie Pontis.
                                                                                   AGRO TRIP – štúdijná návšteva 03.04 – 08.04.2013Pri príležitosti organizovania V. Medzinárodných trhov vidieckej turistiky a agroturistiky AGROTRAVEL v meste Kielce, ponúkla poľská Nadácia programov pomoci roľníkom – Fundacja Programów Pomocy Rolnictwa FAPA, vytvorená pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, štúdijnú návštevu pre záujemcov z európskych krajín. Zúčastnilo sa jej 45 ľudí . Z Belgicka (6), Bulharska (12), Estónska (3), Poľska (11), Rumunska (2), Slovenska (8) a Španielska (3). Poľskí hostitelia sa úlohy organizovania pobytu ujali na vysokej úrovni, čo sa týka jednotlivých , návštev cez ubytovanie a stravovanie. Len jednu noc sa nám snívalo, že sme sa dobre vyspali v hoteli „Oleňka“, kde bola práve svadba. Cestou z Waršavy do Kielce sme sa zastavili v obci Wsola v kaštieli, ktorý patril príbuzným Witolda Gombrowicza, kde je jeho múzeum.                                      Kastieľ vo Wsole múzeum Witolda Gombrowicza

Do kaštieľa v Domaniowe sme boli pozaní Miestnou akčnou skupinou Spoločne pre Radomku  -  Lokalna grupa dzialania Razem dla Radomki. V kaštieli nás vítala miestna kapela a čakalo pohostenie z miestnych špecialít. Najviac zabodovala paštéka z kačacej pečene zaliata v domácom masle. Chutilo aj kolegom z Belgicka a Španielska s ktorými sme sedeli pri jednom stole. V menu boli zahrnuté hlavne miestne produkty, ktorými dominovali jablká a rôzne výrobky z jabĺk.                                              Domaniowski kaštieľ po rekonštrukcii vľavo Domaniovske more

 Čo je zaujímavé miestnym produktom je aj pochúťková paprika, ktorú majú stále ako čerstvú vďaka vhodným skladovacím priestorom. Naša návšteva v kaštieli končila až večer .Belgickí a Španielskí kolegovia Anna Augustyn, Pascal Fontaine, Alexandra Carrara a Inocencia Concepcion Gonzales Fernandez v dobrej nálade, pila sa čerstvá jablková šťava.

Z Domaniowského kaštieľa sme sa presunuli do hotela Qubus v Kielce. Tu bola slávnostná večera za účasti predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po uvítaní riaditeľkou Odboru rozvoja vidieckych oblastí - dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, pani Edytou Wieczorkiewicz-Dudek, vystúpili členovia folklórneho súboru Červená chustečka z Jakloviec , Janka Fecková, Ivana Goliašová a Denis Jurtinus. Ich vystúpenie bolo ocenené úprimným potleskom domácich i zahraničných hostí.               Pani riaditeľka Edyta Wieczorkiewicz-Dudek pri privítacom prejave.

Na druhý deň v piatok 05.04.2013 sme sa zúčastnili na slávnostnom otvorení Medzinárodných trhov vidieckej turistiky a agroturistiky AGROTRAVEL – Medzinarodowych Targów Turystyki Wiejskej i Agroturystyki
Malé pivovary získavajú v  Poľsku stále väčšiu obľubu.


.
                                        Tieto výrobky sú v Poľsku dostať len v miestnych obchodoch.
Oficiálne otvorenie trhov Ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Stanislawom  Kalembom

V programe veľtrhu bola aj medzinárodná  Konferencia Turistická infraštruktúra ako prvok obohacujúci ponuku vidieckych oblastí – Infrastruktura okoloturystyczna jako element wzbogacajacy oferte obszarów wiejskich otvorila Ministerka športu a turistiky – Minister Sportu i Turystyki pani Joanna Mucha.                                                                   Pani ministerka pri otváracom prejave

Na Gala večeri v Best Western Grand Hoteli odovzdal ceny vystavovateľom Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pán Stanislaw Kalemba. Po ocenení sa v slávnostnej sále hotela podávala večera pre 700 pozvaných hostí. Na požiadanie organizátorov v kultúrnom programe vystúpili aj členovia folklórneho súboru Červená chustečka z Jakloviec.Pán minister  pri udeľovaní cien laureátom

Na druhý deň sme pokračovali v študijnom pobyte v Centre tradícií a turistiky Svätokrížskych hôr v mestečku Huta Szklanna.Raili Mengel-Sünt a Meeri Kloreen z Estónska pri fotografovaní počas prezentácie projektov

Na okraji mesta ako turistickú atrakciu vybudovali starovekú osadu ako archeoskanzen, kde návštevníkov sprevádzajú bosorky ako sprievodkyne.V stredovekom skanzene bosorka ponúka ľubovníkový čaj Bulharke  Márii Josifovej Giieve a
Španielovi Marcovi Antoniovi Garciovi Rodriguezovi


Nariek tomu žena druhý deň 07.04.2013 bola nedeľa my sme pokračovali v študijnej návšteve v Múzeu Radomskej dediny v Radome.                                          Pozostatkom ruskej kolonizácie sú šesťuhoľníkové stodoly

Z Radomu sme sa presunuli do najväčšej vinohradníckej oblasti v Poľsku pri meste Warka, kde sa ponúka agroturistika na vysokej úrovni.Prezentácia vodnej turistiky a turistiky na  koňoch


Stále sme sa pohybovali v najväčšom poľskom kraji a tým je Województwo Mazowiecke hovorovo Mazowse. Mazowiecky kraj má sídlo vo Warszawe. Tam sme sa presunuli na absolvovanie večernej prehliadky mesta.
Pamätník dôstojníkom Katynského masakru v Polnej katedrále Poľskej armády je v pravej kaplnke a pamätník dôstojníka Tajnej Poľskej armády Witolda Pileckého v pravej. Witold Pilecký prenikol ako spravodajský dôstojník do Oswienczymu. Zorganizoval tam pomoc  na doplnenie potravín a oblečenia, vytvoril rádiové spojenie. Po návrate podal správu o katastrofálnej situácii a žiadal intervenciu Armády Krajowej. Tá sa nikdy neuskutočnila, pretože jeho informácie boli ťažko uveriteľné.. Po vojne ho odsúdili na smrť a popravili. V procese svedčil proti nemu aj spoluvezeň z Oswienczymu budúci poľský premiér Józef Cyrankiewicz.


 
                                                                       Poľná katedrála Poľskej  armádyPamätník Witoldovi Pileckému v tejto katedrále

Na spiatočnej ceste sme pozreli pamätihodnosti Krakova. Cestovali  sme dvomi autami a semafory nás rozdelili. Potom bolo už len na každom z nás ako sa dostaneme do centra mesta. Značenie bolo v rozpore s tým čo nám hovorila pani z navigačného zariadenia. Nakoniec sme sa orientovali podľa mestských značiek a to bolo dobre.                                  V Krakove sme sa navzájom stratili, ale našli sme sa na Tržnom námestí

Prístup k reštaurovaniu a využitiu pamiatok v Poľsku je pre nás poučením akú dôležitú úlohu má pri zvyšovaní atraktivyty územia.                             Galéria pod hradbami starého mesta demonštruje umeleckého ducha Krakova.

NávštevaPoľska bola pre nás po všetkých stránkach prínosom ktorý by pomohol  zmeniť zaužívané stereoptypy . Ako sa hovorí : Lepšie raz vidieť ako desaťkrát  počuť.
Ďakujeme pani Agate Markuszewskej, z nadácie FAPA,  ktorá túto študijnú návštevu zorganizovala  a pánu Zbygniewovi Hryculakovi, ktorý nás sprevádzal ako tlmočník do angličtiny, ale s nami hovoril aj po česky.
Viac pozri na http://ksow.gov.pl

Obnova Baníckeho domu                                               19.04.2010
Členovia o.z.Ludia a energia podali žiadosť o nenávraqtný finančný príspevok  zfondov  Ministerstva kultúry SR- program  "Obnova kultúrneho dedičstva"" na rekonštrukciu baníckeho domu v Gelnici. Projekt bol kladne vyhodnotený a pod číslom Č. MK-1984/2010/1.1 Obnovu baníckeho domu číslo ÚZPF 10224/0, Gelnica, Banícke námestie č.31 sme získali dotáciu 1500 € a bol spolufinancovaný hodnotou 955 €. Dotáciou podporené dielo bolo vykonané v plnom rozsahu a navyše boli vykonané práce v súlade s rozhodnutím KPU Košice KE-0811667-04/7713/DR, zo dňa: 14.11.2008. Nasledujúcou etapou bude odvedenie pôdnej vlhkosti, ktorá vzhľadom na charakter terénu má trvalý zdroj v podloží.


 
      


                                                             Banícky dom v Gelnici


                                                  Obnova krovu a trámového stropu
                                       Banícky dom slúži prezentácii každodenného životaCyklotrasa

23.09.2010
Na Slovensko – Maďarskej hranici za účasti predstaviteľov samospráv obcí a regionálnych orgánov, občanov obcí, rozhlasu, televízie a tlače bola zahájená výstavba cyklotrás v rámci cezhraničnej spolupráce HUSK/0901/2.3.1/0272 Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto obce v celkovej hodnote 1 082 236 € a spolufinancovaním obcami Slanská Huta 26 087 € a Byšta 3 825 €. Projekt bol pripravený v spolupráci o.z. Ľudia a energia s maďarskými partnermi.


Cyklotrasa
28.04.2011
V obci Füzér bola za prítomnosti starostu obce Füzér pána Jenő Horvátha a starostky obce Vyšná Myšľa Paulíny Guľášovej dohodnutá spolupráca pri implementácii projektu HUSK/0901/2.3.1/0114 „Vybudovanie cezhraničných cyklistických ciest spájajúcich obce v oblasti Veľkého Miliča využitím a obnovením už existujúcich ciest“. Projekt bol pripravovaný v spolupráci o.z. Ľudia a energia s maďarskými partnermi od roku 2008. Celková hodnota projektu je 1 564 531 €. Spolufinancovanie obce je 35 973 €.


Konferencia „Dobrá príležitosť pre rozvoj“, hotel Arany Bika,  Debrecén, Maďarsko

27-28.05 2011 V Debrecéne sa konala medzinárodná konferencia „Dobrá príležitosť pre rozvoj“ poriadaná konzorciom európskych mimovládnych organizácií About Creating Coherence . Prioritou konferencie bola spoločná podpora malých farmárov v celej Európe. Na konferencii sme sa zúčastnili ako jediní zástupcovia Slovenska kvôli nami podporovanej myšlienke ozdravenia poľnohospodárskej produkcie využitím produktov z malých fariem. Význam tejto myšlienky potvrdili aj účastníci z Maďarska, Rumunska, Bulharska, Litvy, Poľska, Česka, Rakúska, Talianska, Nemecka, Francúzska, Belgicka, Holandska, Veľkej Británie, Portugalska, Španielska,Senegalu (Sieť farmárov a producentov potravín západnej Afriky ROPPA) a Brazílie. Záverom konferencie bolo prijaté uznesenie pre Európsku komisiu o postupných krokoch pre dosiahnutie rovnoprávneho postavenia malých farmárov.        Hotel Arany Bika v Debrecéne miesto konania medzinárodnej konferencie                                                                   V rokovacej sáleObnova kaštieľov v Kecerovciach 


14.06. 2011
Občianske združenie „Ľudia a energia“ podalo návrh projektu na obnovu kaštieľov .v Kecerovciach . Na Kaštieľ I. bola podaná žiadosť „Prípravná dokumentácia obnovy a prvá záchranná etapa reštaurovania fragmentov nástenných malieb a sgrafitovej výzdoby v exteriéri a interiéri NKP, ÚZPF 422/1, Kaštieľ s areálom, kaštieľ l. v Kecerovciach č. 250“. Rozhodnutím Ministerstva kultúry SR č. MK-3490/2011/1.1 bola schválenádotácia 6 500 € na prípravnú dokumentáciu, statického posúdenia objektu a projektovú dokumentáciu. Spolufinancovanie obce bolo 2118 €. V rozhodnutí ministerstva bol sústredený zámer na prednostné statické zabezpečenie budovy, pretože reštaurátorské práce by sa z hľadiska bezpečnosti práce nedali vykonávať pre zlý stav stavebných konštrukcií.        
               Kaštieľ I v Kecerovciach napriek tomu, že je starší je v lepšom stave ako Kaštieľ II

Obnova kaštieľov v Kecerovciach

16.06.2011 Bola schválená naša žiadosť na obnovu Kaštieľa II v Kecerovciach „Prípravná dokumená¡cia obnovy ÚZPF č. 422/2 Kaštieľa II. s areálom v Kecerovciach č. 107“. Rozhodnutím Ministerstva kultúry SR č.MK -2458/2011/1 .1 bola obci udelená dotácia 5000 € s povinnosťou spolufinancovania vo výške 875 € na vypracovanie prípravnej dokumentácie a statického posúdenia objektu. Havarijný stav v tomto kaštieli spôsoboval ťažkosti pri vykonávaní zamerania a statického posúdenia stavby .


                                 Kaštieľ II. v Kecerovciach je v havarijnom staveZahájenie výstavby cezhraničnej cyklotrasy   Füzér - Vyšná Myšľa - Slanec

08.10.2011 V obci Füzér bola za prítomnosti starostu obce Füzér pána Jenő Horvátha, štátneho tajomníka ministerstva dopravy  a poslanca európskeho  parlamentu pána Richarda Horcsika zahájená výstavba cezhraničnej cyklotrasy HUSK/0901/2.3.1/0114 „Vybudovanie cezhraničných cyklistických ciest spájajúcich obce v oblasti Veľkého Miliča využitím a obnovením už existujúcich ciest“. Zástupcovia o.z. Ľudia a energia pripravovali tento projekt s maďarskými kolegami od roku 2008.
 
             Základný kameň je praktickým  dôkazom  prekonávania jazykovej bariérySeminár „Investice do zemědelské půdy v Africe Informačné centrum OSN, Praha

25.11.2011
Analytické centrum globálnej politiky Glopolis  Praha pverejného obstarávania ozvalo zástupcov o.z.Ľudia a energia na Seminár „Investice do zemědělské půdy v Africe“ . Na seminári boli diskutované problémy:Respektovanie, ochrana a plnenie ľudských práv na africkom kontinente. Vzťah medzi ľudskými právami a rozvojom.Land grabbing (Vykupovanie poľnohospodárskej pôdy investičnými skupinami zo zahraničia). Seminára sa zúčastnili zástupcovia Informačného centra OSN, Metropolitnej univerzity v Prahe, Spoločnost priateľov Afriky, Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity, Ústavu medzinárodných vzťahov, v.v.i.,Food First Information & Action Network (FIAN) Heidelberg.
S analytickým centrom Glopolis pripravujeme projekt do Vyšegrádskeho fondu „Ľudské práva a problém rodovej rovnosti v rozvojových krajinách „                                    Vystúpenie pána Alemayehu  Kumsa z EtiopieSeminár experimentálnej archeológie „Rekonstrukce a experiment v archeologii“. Chata „Na potoce“ v Deštném v Orlických horách

17.-20.11.2011 Villa Nova Uhřínov-stredisko experimentálnej archeológie a regionálnych dejín nás pozvalo na seminár experimentálnej archeológie „Rekonstrukce a experiment v archeologii“.  Predmetom seminára bolo „budování archeologických muzei v přírodě a jejich dynamickému rozvoji“. Na túto tému boli zamerané aj exkurzie (Nasavrky, Křivolík, Všestary, Uhřínov p.D.).
Seminár poskytol informácie pre vytvorenie zaujímavých turistických atrakcií na miestach kde žiadne pamiatky nemáme. Prostriedky na vytvorenie takéhoto miesta nepresahujú možnosti akéhokoľvek združenia. Príkladom takéhoto prístupu je činnosť „Spolku archaických nadšenců“ zo Sebranic pri Litomyšli, ktorí experimentálne vyskúšali procesy pálenia dreveného uhlia, vypaľovania keramiky, pečenia chleba a tavenia železa. Prezentované, ba osobne vyskúšané boli kamenné sekery.

                                            S takouto kamennou sekerou sa dá aj sekať


Projekt „Human Rights and Gender Aspect in Development“

21.12.2011
V spolupráci s Analytickým centrom globálnej politiky Glopolis  Praha sme vypracovali projekt „Human Rights and Gender Aspect in Development“ (Ľudské práva z pohľadu rodovej rovnosti v rozvoji) v programe Vyšegrádskeho fondu, ktorý bol schválený a dotovaný sumou 6000 € so spolufinancovaním 30%, podľa zmluvy s Vyšegrádskym fondom č. IVF21120353. Po vzájomných konzultáciách sme s partnermi dohodli vykonanie sociologického prieskumu medzi rómskymi ženami v obciach na východnom slovensku pre porovnanie s dosiahnutými poznatkami vo vidieckych komunitách v Afrike.

) (  GLOPOLIS
Projekty ↓
Projekt Lidská práva a genderový aspekt v rozvojové problematice

Tento projekt je zaměřený na zvyšování povědomí a informovanosti ve Visegrádských zemích na téma vztahu mezi lidskými právy a rozvojovými problémy jako je hlad a chudoba. Díky konceptu lidsko-právního přístupu (HRBA) a hlubšímu zaměření se na genderový aspekt má projekt za cíl zprostředkovat výměnu informací a posílit spolupráci mezi státními strukturami, akademickou společností, neziskovým sektorem, novináři i samotnými farmáři v oblastech, které nejsou považovány za priority Visegradských zemí.
Partneři

Glopolis, Minority Rights Group Europe (MRG Maďarsko), Ludia a energia (Slovensko) a Polski Klub Ekologiczny (PKE).
Trvání: leden- červen 2012
Plánované aktivity

jednodenní mezinárodní konference v Praze za účasti expertů a zástupců partnerských organizací pro alespoň 30 osob s cílem posílit debatu o lidsko-právním přístupu v boji proti chudobě a hladu mezi politickými aktéry, neziskovými organizacemi a odbornou veřejností;
krátká studie o vztahu lidských práv a genderových aspektu při odstraňování chudoby s doporučením pro politickou reprezentaci; studie bude vydána v angličtině, češtině a polštině a vytištěna v každém jazyku ve 250 kopiích;
2 setkání s farmáři v jižním Polsku na téma potravinové bezpečnosti a potravinové suverenity; výsledky pak budou prezentovány během konference v Praze;
Studie "Rodová práva žen v romské komunitě na východním Slovensku

Finanční zdroje

Tento projekt je financován ze zdrojů Mezinárodního Visegrádského Fondu a Evropské unie.

www.visegradfund.org
Webové stránky

MRG (Budapešť)
www.minorityrights.org

Ludia a energia (Košice)
www.ludiaaenergia.sk

PKE (Gliwice)
www.pkegliwice.pl
Deň Európy v Gelnici.

04.05.2012
V rámci projektu „Dňa Európy“ sa maďarskí predstavitelia obcí Füzér, Pusztafalu, a prednosta spoločného úradu, podieľali na spoločnej výsadbe symbolickej zelene pred Baníckym múzeom v Gelnici. Po výsadbe boli prijatí na pohostení u pani primátorky Anny Nemčíkovej.


Pani Primátorka a prednosta spoločného úradu z Pálházy Gábor Szilágyi po vysadení brezy priateľstva.Starosta obce Pusztafalu Mester Dénes spolu s pani Burčíkovou koordinátorkou cezhraničnej spolupráceProjektová manažérka z obce Füzér Mária a z Pusztafalu Csilla pomenovali krík Mária-Csilla.V zasadačke Mestského úradu v Gelnici pohostila hostí pani primátorka Anna Nemčíková spolu so svojim zástupcom  Ladislavom Grossom.Primátorka mesta obdarovala hostí pamätnou striebornou mincou mesta Gelnica.Pre nadviazanie ďalšej spolupráce vykonal prednosta úradu Gábor Szilágyi zápis do pamätnej knihy mesta pod ktorý sa všetci podpísali.


Stretnutie nemeckej elity v Ruskove

17.05.2012 Pracovník spoločenskej organizácie Politische radreisen Thomas Handrych (www.politische-radreisen.de) z Berlína nám navrhol návštevu predstaviteľov nemeckého obchodu,inteligencie,samosprávy a politiky v Ruskove pre vzájomné oboznámenie sa s prostredím v ktorom majú záujem podporiť komunitné programy. Táto skupina 17 -tich ľudí prešla na bicykloch z Košíc do Keceroviec a cez Herľany a Bidovce do nášho remeselného centra v Ruskove a späť na vlakovú stanicu v Košiciach. Po posilnení školskou stravou na obecnom úrade v Ruskove sme sa presunuli do nášho centra. Tu sme pri ďalšom pohostení, ktoré napiekla suseda Zdenka Ujobagyová prebrali spoločenské témy v oboch krajinách a skončili sme pri slovensko-maďarských vzťahoch, jeden z návštevníkov dokonca vedel maďarsky(novinár). Po trojhodinovej debate a ochutnaní koláčov, tkaní na krosnách, viazaní strapcov odchádzali hostia obohatení o informácie a zážitky, tkané produkty svojej práce a miestne špeciality v tekutom stave (Babaretka a orechové víno). Pani Kovaľová so Zdenkou navarili čaj podľa vlastnej chuti, ktorý mal tiež veľký úspech.                       Príchod nemeckých "cyklistov" do Remeselného centra v Ruskove


 
                                          Tlmočník sa ani nestihol moc najesť a vypiť                                      Pri debate sme niekedy zachádzali do detailov                                            Pri servírovaní čaju pani Kovaľová a UjobagyováSeminár „Hledání souvislostí:Rozvoj, ženy v zemědelství, Americké centrum,Praha

25.05.2012 Analytické centrum globálnej politiky Glopolis Praha usporiadal seminár „Hledání souvislostí: Rozvoj, ženy a zemědelství“. Na seminári sa zúčastnili zástupcovia Českej zemědelskej University, Institut tropů a subtropů , Ministerstvo zemědelství ČR, časopis Respekt, Gender studies,o.p.s., Polski Klub Ekologiczny, Gliwice, Minority Rights Group, Budapest. Na seminári predniesla príspevok „Rodové práva žien v rámci rómskej komunity“ Mária Burčíková, podpredsedníčka o.z.Ľudia a energia, Košice.Seminár otvoril kultúrny atašé amerického veľvyslanectva David GeinerMária Burčíková pri prezentovaní štúdie " Rodové práva žien v rámci rómskej komunity"Súťaž vo varení pirohov Füzérradvány.

28.05.2012
Speváčky a speváci z folklórnych súborov Kliperčan zo Žakaroviec a Červená chustečka z Jakloviec a Herľančanka z herlian sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži „Derelye Fesztivál“ v najväčšom zámockom parku v Maďarsku pri kaštieli vo Füzérradvány. Oba súbory si vyslúžili uznanie aj za pirohy aj za vystúpenie hoci bolo prerušené búrkou. Originálne recepty s bryndzou a so zemiakovým cestom veľmi chutili a maďarských návštevníkov prekvapili lekvárové pirohy podávané s upraženou slaninou.Prednosta úradu z Palházy Dr Szilágy Gábor víta Žakarovjamky s domácou „barack pálinkou“
                 Kaštieľ v Budimíri vyžaduje opravy po stavebných zásahoch v minulosti


01.06.2012 V tomto termíne bola Bola schválená naša žiadosť na Obnovu Kaštieľa s areálom, kúrie v Budimíri, ÚZPF SK 413/2. Dotácia vo výške 4000 € so spolufinancovaním obce 950 € bola určená na „Zameranie skutkového stavu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky a statické posúdenie objektu na základe zmluvy č. MK – 6827/2012/1.1. s Ministerstvom Kultúry SR a obce Budimír                                                      Kúria v Budimíri je v havarijnom staveCyklotrasy

11.06.2012
Košice úrad vyššieho územného celku. Za účasti starostov obcí Vyšná Myšľa, Füzér a Košického samosprávneho kraja sa starostka obce Paulína Gulášová rozhodla prijať návrh maďarskej strany o prevode realizácie projektu výstavby HUSK/0901/2.3.1/0114 „Vybudovanie cezhraničných cyklistických ciest spájajúcich obce v oblasti Veľkého Miliča využitím a obnovením už existujúcich ciest“, s hodnotou 1 564 531 € a spolufinancovaním obce 36 973 €.
Cyklotrasy

29.06.2012
Starosta obce Slanská Huta podpísal s víťazom verjného obstarávania spoločnosťou EUROVIA,a.s. Zmluvu o výstavbe slovenskej časti medznárodnej cyklotrasy v projekte HUSK/0901/2.3.1/0272 Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto obce .
Liderka roka vyhlásenie súťaže

27.06.2012
Vidiecky parlament na Slovensku vyhlasuje 11. ročník súťaže Vidiecka žena roka –„ Líderka roka 2012“,mimoriadne v  Európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, vyhláseného EU aj kategóriu žena – seniorka .Európa pre občanov

14.09.2012
V programe Európa pre občanov same pre obec Veľká Ida pripravili projekt na stretnutie občanov a zástupcov maďdarských obcí z Halmaj, Érsekhalma a Balatonszentgyörgy, rumunskej obce Gheorghieni a holandskej obce Zwolle vo Veľkej Ide. Projekt s názvom „Spoznávajme sa navzájom pre lepšiu budúcnosť EU“ bol schválený pod číslom 521795-EFC-1-2011-3-SK-EFC-CM a dotáciou 25000€.Pirohy na revanš v Herľanoch

16.09.2012
V Herľanoch prebehla odveta vo varení pirohov za účasti súboru z Füzérradváne, ,Jakloviec, Košického Klečenova, Nižnej Kamenice, Vyšnej Kamenice, Žíroviec a Herlian. Teraz mali najväčší úspech maďarské pirohy s domácim lekvárom a posypané prézlami.                                                     Toto sú tie najlepšie pirohy


                                      Perfektná práca žien z Košického Klečenova                     Pirohy z Košického Klečenova pripravené na hodnotenieHodnotenie komisie zľava prednostka OÚŽP Oľga . Kormošová, starostka obce Janka Tóthová,
farárka evanjelickej cirkvi a.v. Monika Beňová a riaditeľka kúpeľov Marta Sabatková.                                   Ženský spevácky súbor Huták virága z KishutyCyklotrasa
 
09.10.2012
Starosta obce Slanská Huta podpísal prevzatie stavby cyklotrasy od spoločnosti EUROVIA,a.s.v projekte HUSK/0901/2.3.1/0272 Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto obce .                         Cyklotrasa na úseku Slanská Huta má asfaltový  povrch                              Výtok z jazera Izra vyžadoval kompletnú výmenuNa úseku Izra štátna hranica má cyklotrasa kamenný povrch s penetráciou.
Konferencia "Ženy do voza aj do koča", Kultúrny dom v Dražkovciach (pri Martine)


12.10.2012
  Vidiecky parlament na Slovensku  a Europoslankyňa Mgr. Monika Smolková, Obec Dražkovce
pripravili  konferenciu „Ženy do voza aj do ko
ča“ a slávnostné odovzdávanie ocenení Vidiecka žena roka Líderka 2012 . Mimoriadne ocenenie ako Líderka roka 2012 získala podpredsedníčka o.z. Ľudia a energia Mária Burčíková. Ako ďalšie ocenenie získala od Europoslankyne  Anny Záborskej pozvanie do Európskeho parlamentu do Štrasburgu.                       Ocenenie dlhoročnej práce na rozvoji vidieka pre pani Burčíkovú
Cyklotrasa

29.10.2012 Starosta obce Byšta podpísal s víťazom verjného obstarávania spoločnosťou EUROVIA,a.s. Zmluvu o výstavbe slovenskej časti medznárodnej cyklotrasy v projekte HUSK/0901/2.3.1/0272 Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto obce .


Praktická ukážka remesiel k učebným osnovám základných škôl

27.10.2012 Naše Remeselné centrum navštívili žiaci ZŠ v Ruskove s pani riaditeľkou PaeDr. Evou Ignácovou. Remeslá demonštrovali pani Mária Kovaľová z Jakloviec tkanie a Mgr. Art. Michaela Dunaiova zo Žakaroviec demonštrovala modelovanie z hliny a výrobu nádob na hrnčiarskom kruhu.                                               
S hlinou sa radi pobabrali aj chlapci aj dievčatá                              Pani Kovaľová trpezlivo rozdáva svoje skúsenosti

Prichod Svätého Mikuláša do Veľkého Folkmáru

07.12.2012   Folklórny súbor Matičiar pod vedením pani Evy Verbovej pripravil privítanie Sv. Mikuláša v obecnom dome kultúry. Spontánna zábava detí aj dospelých bola umocňovaná skvelými hereckými výkonmi Mikuláša čertov a pomocníkov čertov a Snehulienky zvlášť. Pekne sa predviedli aj bielučké kone Viliama Gregu v tejto chvíli Mikuláša.                                                                    Mikulášové kone


 
                           A tu je samotný mikuláš aj so Snehulienkou a čertami                       Deti museli Sv. Mikulášovi dokázať, že si darčeky zaslúžia


Cyklotrasa

12.12.2012
Starostovi obce Byšta spoločnosť EUROVIA,a.s.odovzdala stavbu cyklotrasy v projekte HUSK/0901/2.3.1/0272 Pusztafalu, Füzérkajata, Byšta, Brezina, Slanská Huta výstavba cezhraničnej cykloturistickej trasy spájajúcej tieto obce .


Návšteva slovenskej menšinovej samosprávy z Nagyhuty - Veľká Huta

16.12.2012 
Na adventnú nedeľu si občania a zástupcovia slovenskej menšinovej samosprávy naplánovali návštevu Košíc. So sprievodkyňou pani Evou Hoffmannovou si prezreli pamätihodnosti Košíc, navštívili hrobku Františka Rákocziho II. v Dóme svätej Alžbety. Zúčastnili sa adventnej omše. Po načerpaní duchovných síl sme sa odobrali na načerpanie telesných síl do reštaurácie 12 apoštolov kde bolo pre nich pripravené stolovanie. Po občerstvení sa znovu duševne posilnili prejdením košickej Kalvárie. Podvečer sme absolvovali prehliadku a nákupy špecialít na košických Vianočných trhoch. Po menších problémoch so zablokovaním autobusu osobnými autami na parkovisku pred Jumbo-centrom sa unavení, ale veselí vrátili do Veľkej Huty.Vianočný pozdravVýmena skúseností s implementáciou Programu rozvoja vidieka v programe LEADER.


07.03.2013 Na pozvanie regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka v Prešove sme sa zúčastnili na prezentácii úspešných príkladov z praxe na území Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov. V rekreačnom zariadení Borová Sihoť v Liptovskom Hrádku nás pracovníčka manažmentu pani Pavlíková oboznámila so štruktúrou programu MAS Horný Liptov. Starosta obce Hybe a známy chovateľ včiel Martin Piovarči nám priblížil problémy pestovania včiel v Liptovskej kotline. Pracovník Regionálneho pracoviska rozvoja cestovného ruchu pán Pavlík nás informoval o budovaní siete cyklotrás, ktoré sa v zime stávajú trasami pre bežkárov v zime a začínajú konkurovať zjazdovému lyžovaniu a vodáctvu. Viac na www.hornyliptov.sk
Navštívili sme rodinný pivovar Jozefa a Kataríny Brontvai v Kvačanoch. Vyrábajú nepasterizované pivo červenej zelenej a zlatej farby. Zelené pivo je s prídavkom žihľavy a červené je z karamelizovaného sladu. Pán Jozef Brontvai, pôvodným povolaním umelecký kováč, nás informoval, že vzhľadom na to že vyrábajú nepasterizované pivo majú možnosť niektoré, várky aj destilovať, čo im umožňuje rozšírenie predaja produktov o „pivovicu“. Viac na www.brontvai.sk
V areáli Kozí vŕšok na okraji Ivachnovej nás pracovníčka spoločnosti Viera Paľová oboznámila a ponúkla produkty tradičnej výroby kozích a ovčích syrov. Vo svojej reštaurácii ponúkajú aj jedlá z jahňaciny a kozľaciny.Ich výrobky pod značkou Goat Hill získali na World Cheese Awards v roku 2012 bronzové ocenenie. Viac na www.kozivrsok.skObnova kultúrnych pamiatok
                             z dotácie Ministerstva kultúry SR podľa zmluvy  MK-1224/2016/1.1 vo výške 15 000  €  bola v roku 2016 vykonaná oprva strechy a s ňou súvisicich konštrukcií a výmena strešnej krytiny na renesnčnom kaštieli Kecerovcov č. Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR  ÚZPF SR č.422/1 K celkovej sume  obec prispelaprispela obec zo svojich prostriedkov  11 353€.

Obnova strechy a výmena krytiny


    V roku 2016  bola vykonaná aj druhá etapa statického zabezpešenia barokového kaštieľa Kecerovcov ÚZPF  422/2 s finsnčnou pomocou  MK SR vo výške 19 000 €€.

Opravené nárožie a jeho nadsrešenie
v roku 2016

Zdvihnime príležitosť a poďmeProjekt je zameraný na samozamestnanie mladých ľudí v oblasti turistiky a jej infraštruktúry v Gelnici a jej okolí. Realizovaný je v spolupráci s Vidieckym parlamentom na Slovensku. Viac na : http://www.vipa.sk/sites/default/files/aktivity priebeh gelnica.pdf 
fotka k clanku

LEADER

Počasie na Slovensku

KALENDÁR

Október 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
meniny má: Eliška

Bence

Bodrogtour

Ubytovanie Ondana