Partneri

Združenie obcí Slanského mikroregiónu


Združenie obcí Slanského mikroregiónu

Na území Slanského mikroregiónu pôsobí Združenie obcí Slanského mikroregiónu, ktoré vzniklo ako orgán zastupujúci obce mikroregiónu voči miestnym, národným a medzinárodným inštitúciám a subjektom. Je záujmovým združením založeným na presadzovanie postavenia a práv obcí Slanského mikroregiónu s ohľadom na záujmy a potreby občanov týchto obcí v súlade s ustanoveniami § 20b Zákona SNR číslo 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Sídlom združenia je obec Slanec.
Predsedom združenia je v súčasnosti starosta obce Slanec, riadnymi členmi Združenia sú obce Slanského mikroregiónu reprezentované starostami obcí: Blažice, Bohdanovce, Kalša, Nižný Čaj, Nový Salaš, Rákoš, Ruskov, Slanec, Slančík, Slanská Huta, Slanské Nové Mesto, Vyšný Čaj.
Poslaním združenia je riešenie spoločných problémov a presadzovanie záujmov obyvateľov územia Slanského mikroregiónu v oblastiach rozvoja, ktoré majú regionálny a nadregionálny charakter.
Odo dňa 4. februára 2003 je Združenie zaregistrované na Krajskom úrade Košice ako záujmové združenie právnických osôb.

Aktivity združenia majú za cieľ:
- riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu
- riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia
- spoluprácu pri organizovaní kultúrno - spoločenských akcií
- spoluprácu s mimovládnymi organizáciami
- výmenu skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí
-cezhraničnú spoluprácu s obcami maďarského mikroregiónu Hegyköz

Viac na www.slanskymikroregion.ocu.sk/

LEADER

Počasie na Slovensku

KALENDÁR

December 2022
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
meniny má: Bibiána

Bence

Bodrogtour

Ubytovanie Ondana