Mimovládne organizácie

Občianske združenie "Abovská osa"

Občianske združenie Abovská osa, o. z. so sídlom v Čani

je záujmová, nezisková, dobrovoľná, nepolitická organizácia. Vznikla v roku 2001.
Poslaním Abovskej osy je:
- všestranne prispievať k skvalitneniu života ľudí v regióne Horného Abova,
- prispievať k zvyšovaniu environmentálneho a sociálneho vedomia občanov v súlade so
zásadami trvalo udržateľného života,
- prispievať k rozvoju komunitných iniciatív.

Cieľom Abovskej osy je:
• realizovať praktické aktivity zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia i kvality života ľudí
• upozorňovať na také nakladanie s odpadmi, ktoré ohrozujú a poškodzujú životné prostredie v regióne,
• zhromažďovať, spracovávať a sprostredkovávať informácie, teoretické i praktické vedomosti v súlade s
poslaním Abovskej osy o. z.,
• spolupracovať so všetkými slovenskými i zahraničnými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú záujem
pomôcť naplniť poslanie Abovskej osy o. z.,
• hľadať, vytvárať a propagovať nové modely riešenia environmentálnych a sociálnych problémov, vzdelávacích
programov a využitia výhod a predností regiónu na rozvoj cestovného ruchu.

Pôsobíme v Mikroregióne Hornád, t.j. v obciach, ktoré sa nachádzajú južne od Košíc až po hranice s Maďarskom...

Všetky aktivity už od vzniku organizácie v roku 2001 boli zamerané hlavne na oblasť životného prostredia: odpadové hospodárstvo / zhodnocovanie bioodpadu, likvidácia čiernych skládok, emisie zo spaľovne odpadov a ich vplyv na zdravie obyvateľov, prach a hluk z úpravne štrkov, emisie z obaľovačky asfaltu...
Počas existencie organizácie jej členovia pracujú výlučne na dobrovoľníckom základe. Napriek tejto skutočnosti sme dosiahli významné úspechy v oblasti ochrany a skvalitňovania životného prostredia a kvality života obyvateľov v našom regióne.

kontakt: e-mail: abovskaosa@gmail.com
www.abovskaosa.weebly.com

LEADER

Počasie na Slovensku

KALENDÁR

Január 2021
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
meniny má: Zora

Bence

Bodrogtour

Ubytovanie Ondana